line line line

Jaapani MIRAI programm: sillutades teed tulevikku

Kristo Tamm 

Tallinna Ülikooli Aasia uuringute MA vilistlane, 2019

 

Jaapani valitsuse poolt rahastatava MIRAI programmi näol on tegemist omapärase riiki Euroopa tudengitele ja noortele professionaalidele tutvustava üliõpilasvahetuse programmiga, mille eesmärk on luua sidemeid kahe mõjuvõimsa regiooni vahel. Projekti nimi, mis tähendab jaapani keeles tulevikku, pole valitud nii muuseas, vaid sel on sügavam sisu – kaasates programmi erinevate erialade tublid ja tegusad Euroopa esindajad, külvab Jaapan seemned potentsiaalseks koostööks kauges tulevikus.

Kuigi ka Euroopa Liidu Erasmus+ erisuguste projektide laiapindsemaks eesmärgiks on integratsioon ning liikmesriikide noorte tihedam lävimine, siis MIRAI programmi puhul rõhutakse osalejate puhul ka näiteks nende akadeemilistele tulemustele ja üleüldisele sobivusele kui oma päritoluriigi esindajale Jaapanis. Väikeriikide puhul nagu Eesti pääseb programmi üks inimene kolme teemabloki kohta – poliitika/julgeolek, majandus/ära, teadus/tehnoloogia. Suure rahvaarvuga Euroopa riikide puhul nagu Saksamaa ja Prantsusmaa on osalisi küll neli, ent proportsionaalset suhet silmas pidades on tõenäosus valituks osutuda veelgi väiksem. Kui varasemalt palus Jaapani suursaatkond Eestis ülikoolidel välja valida üks silmapaistev tudeng, keda programmi soovitada, siis alates 2018. aastast on võimalus kandideerida kõigil väljapaistvate õpitulemustega tudengitel ja/või noortel ametnikel.

Põhjus, miks programmi kaasatakse Euroopa kõrgkoolide tublimad ning üleüldiselt silmapaistvad noored, on pragmaatiline. MIRAI programmi eesmärgid võib jagada kaheks – lühiajalised ja pikaajalised. Jaapanis veedetava nädala jooksul saab osaline tuttavaks ligi 40 Euroopast pärit inimesega, keda kõiki ühendab huvi Jaapani vastu. Et kohapeal tuleb lisaks hulgalistele Jaapanit tutvustavatele tegevustele ja väljasõitudele osaleda ka diskussioonides ja õppetöös, aitavad valituks osutumisel tarvilikud tugev tööeetika ja hea keeleoskus kaasa kohapealsele koostööle, aga potentsiaalselt ka pikaajaliste kontaktide tekkele. Nõnda nagu programmi nimi ka viitab, pole selle eesmärgiks pelgalt Jaapani tutvustamine, vaid ka vundamendi ladumine laiapõhjaliseks koostööks tulevikus. Lõigates kasu kasvavast huvist Jaapani ja Aasia vastu üleüldiselt, võimaldab MIRAI programm Jaapanil arendada koostööd Euroopaga otseselt sekkumatagi, sest Jaapanist huvitatud Euroopa noorte omavaheline suhtlus võib aastakümneid hiljem päädida veelgi tihedama läbikäimisega kahe regiooni vahel. Tõsi, säärane stsenaarium on küll momendil oletuslik, ent geopoliitilises keskkonnas, kus Aasia kaalukauss on üha enam Hiina poole kaldu, toimib Jaapan targasti.

Kuivõrd Hiina pehme jõud leiab Pekingi mõjuvõimu laienemise tõttu aina suuremat rakendust, on mõistetav, miks Jaapan sarnaselt enda naabrile läänes just enda kultuurilistele eripäradele rõhub. Hiina keel ja kultuur on läänes üha populaarsemad, ent sama võib öelda ka Jaapani kohta, mille popkultuur, traditsioonid ning ajalugu üha enam inimesi paeluvad. Säärase soodsa olukorra ära kasutamine pole pelgalt soovituslik, vaid Ida-Aasia regiooni silmas pidades ehk lausa vajalik. Jätkuv suhete edendamine Euroopa ja Ühendriikidega on Tokyole kahtlemata oluline, sest tegemist on tarvilike poliitiliste ja sarnaselt Jaapanile demokraatlike liitlastega. Ka Läänele on Jaapan samadel põhjustel tähtis partner, mistõttu on MIRAI laadsetes programmides ühise keele leidmine oluliselt lihtsustatud.

Süüvides kava üksikasjalikumasse sisusse, võiks ühe näitena ühiste huvide avaldumisest tuua külastused Keio Ülikooli ja Jaapani välisministeeriumisse, kus teemaks tulid geopoliitilised arengud ning nende mõju Jaapanile ja Euroopa Liidule. Diskussioonid kummagi regiooni problemaatilistest riikidest nagu Põhja-Korea ning Venemaa tõid esile argumendid demokraatia tarvilikkusest ja suuremast koostööst, mille väärtus muutuvas maailmas üha kasvab. Ent poliitika ja julgeolek moodustasid vaid ühe osa laiemast programmist, sest suurt rõhku asetati ka Jaapani ajaloole ja kultuurile. Vaieldamatult meeldejäävaim külastus oli Hiroshimasse, kus kohtusime 1945. aastal tuumapommi plahvatuse üle elanud Kiriake Chiekoga, kes jagas enda kogemusi tollest saatuslikust päevast. Vanaproua mälestused ühes kohaliku rahumemoriaaliga andsid tunnistust koledustest, mida ükski inimene ei peaks läbi elama. Ent ometigi oli proua Kiriake liigutav lugu ka inspireeriv, sest kogu valust hoolimata suutis ta enda eluga edasi minna ning jagada enda kogemusi nooremate põlvkondadega, levitamaks rahusõnumit. Tänasel päeval annab Hiroshimas kunagistest sõjakoledustest aimu vaid üksik vare rahumemoriaalis, mille eesmärk on aidata meenutada, mälestada ja mõelda. Linn on nüüdisajal ilus, moodne, täis rohelust ja külalislahkeid inimesi.

Riigi modernsus ja inimeste lahkus on märksõnad, mis sobivad iseloomustama Jaapanit ja MIRAI programmi ka tervikuna. Rohked põnevad väljasõidud ja korraldajate usinus tegid osaluse mugavaks, võimaldades võtta seal viibitud nädalast maksimum. Pealtnäha lihtne programm omandab nõnda tänu korraldajate pühendumisele hoopis teise tähenduse, sest loob tugeva sideme osalejate ja Jaapani vahel, mis peab tänu loodud võrgustikule edukalt ka ajahambale vastu.