line line line

Filmi- ja aruteluõhtu “Mis seob Eestit ja Šani mägikülasid?”

MTÜ Mondo ja Aasia Uuringute Koda Eestis (AUKE) kutsuvad 22. novembril kell 18 Tallinna Ülikooli auditooriumis A-543 toimuvale Myanmari teemalisele filmi- ja aruteluõhtule.

Dokumentaalfilm “Myanmar – tarkuse tuulajad” valmis 2017. aasta jaanuaris ning selles jälgitakse kahe erineva kooli elu Myanmaris. MTÜ Mondo on Myanmaris tegutsenud aastast 2013, panustades partnerorganisatsiooni CRED tugevdamisse ja arendamisse.

Filmiõhtul osaleb CREDi juht Sai Naw Kham (pildil), kes Šani osariigi mägikülade rasketes oludes võitleb hariduse edendamise nimel. Ühtekokku on organisatsioon loonud koolid 16 külasse ning neisse on koolitatud õpetajateks ligi 20 naisõpetajat. Rajatud algkoolid pakuvad haridust ligi 1400 õpilasele. Eestist on Šanis käinud kaks vabatahtlikku õpetajat, lisaks on eestlased Mondo kaudu andnud viiele väljapaistvale šani lapsele võimaluse omandada põhi- ja keskharidust, mis ilma toeta oleks jäänud rahaliste takistuste taha.

Filmile järgneb arutelu “Haridus kui Myanmari arenguvõti”. Filmi autor Indrek Treufeldt räägib filmi sünniloost. Sai Naw Kham kohalikest oludest ja hariduse mõjust sealsetele kogukondadele.

Linastus on huvilistele tasuta.