line line line

Seminar TTÜ-s ‘Tagasi tulevikku? Muutused Jaapani valimis- ja parteisüsteemis’

Dr Willy Jou (Tsukuba ülikool, Jaapan) seminar “Tagasi tulevikku? Muutused Jaapani valimis- ja parteisüsteemis”  toimub teisipäeval 31. märtsil kell 16.00-17.00, ruumis SOC-213 (TTÜ, Akadeemia tee 3)JOU_smaller

Sisukokkuvõte:  Viimasel veerandsajandil on Jaapani poliitika olnud tunnistajaks olulistele ja mõnikord ka dramaatilistele muutustele. Nende hulka kuuluvad muuseas valimisreeglite pidev muutmine, kahe-partei süsteemi tekkimine, konsolideerimine ja ilmselge kokkuvarisemine, ja sage peaministri ja kabineti vahetumine. Eelpool toodud arengutele on lisandunud ja neid osaliselt hoogustanud nähtused nagu hääletajate meelemuutused ja poliitika nn. presidentaliseerumine. Veidral kombel võib nende poliitiliste ümberkujunduste taustal täheldada ühe osapoole domineerimise mustrit tänasel poliitilisel areenil, mis sarnaneb tugevalt viiekümne aasta taguse ajaga. Oma ettekandes püüab Dr. Jou selgitada toimunud muutuste tagamaid ja kontinuiteeti kaasaegses Jaapani poliitikas ja arutleda nende laiema tähenduse üle.

A seminar “Back to the Future? Electoral and Party System Changes in Japan” by Dr. Willy Jou (Tsukuba University, Japan), 31 March, at 16:00 in SOC-2013 (TUT, Akadeemia tee 3).

Synopsis: In the past quarter-century, Japanese politics have witnessed significant and at times dramatic shifts. including an overhaul of electoral rules, the emergence, consolidation, and apparent breakdown of a two-party system, a series of ‘twisted Diets’ (divided government), and rapid prime ministerial and cabinet turnover. These developments have been accompanied, and in part driven, by the phenomena of voter de-alignment and the so-called presidentialisation of politics. Ironically in view of these transformations, the political scene today bears some semblance to the pattern of single-party dominance fifty years ago. Dr. Jou’s talk seeks to make sense of changes and continuities in contemporary Japanese politics and discuss their wider implications.