line line line

Kojast

Aasia uuringute koda Eestis ehk AUKE on Haridus- ja Teadusministeeriumi algatusel ja kolme ülikooli – Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool – koostöös 2014.aastal ellu kutsutud initsiatiiv.

Meie eesmärgid:

– Koondada Eestis Aasia suunal tegutsevad inimesed ja aktiivsed asutused (ülikoolid, riigiasutused ja ettevõtjad) ühisesse võrgustikku

– Pakkuda informatsiooni Eestis Aasiaga seotud arengutest, organisatsioonidest ja inimestest, aidates huvilistel üles leida just neid huvitavad Aasiaga seotud sündmused, spetsialistid või asutused

– Tugevdada Eestis Aasia-suunalisi uuringuid ja koostööd erinevate osapoolte vahel, kasutades paremini ära olemasolevaid võimalusi ja ressursse – saavutamaks Eesti arenguks vajalik edukus Aasia turgudel ja poliitikas.

Mida me teeme?

– Viime kokku inimesi, organisatsioone ja ettevõtteid, kes teineteise tegevustest Aasia suunal ei pruugi teada

– Loome Aasia suunas mõtlevatele ja huvi tundvatele inimestele, organisatsioonidele ja ettevõtetele omavahelise platvormi kohtumisteks ja kommunikatsiooniks

– Suurendame valdkondade üleseid koostöövõimalusi ning kontakte

– Arendame tänapäeva Aasia ühiskondade, majanduse ja poliitika teemadel tegutsevate teadlaste omavahelist koostööd nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt.

Küsimuste korral suunab Aasia uuringute koda Eestis Teid vastava institutsiooni, organisatsiooni ja/või ettevõtte esindaja poole.
Lisaks on oodatud ettepanekud nii Kojale kui ka kodulehe arendamiseks.
Võta meiega ühendust!

 KOJA PARTNERID