line line line

„ Asia Pacific Studies: New Perspectives” – kevad 2015

Tallinna Tehnikaülikooli ja Canterbury Ülikooli (Uus-Meremaa) koostöös on valmimas väljaanne „ Asia Pacific Studies: New Perspectives”, toimetajateks Natalia Chaban, Vlad Vernygora ja Martin Holland. Väljaanne on unikaalne õpiku stiilis materjal rahvusvaheliste suhete üliõpilastele rõhuasetusega Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna maadele, kuid oodatud on ka laiem lugejaskond teadlaste ja asjasthuvitatute avalikkuse näol.

Lugejatele tutvustatakse 21. saj. esimestel kümnenditel regioonile iseloomulikke võtmeküsimusi. Saabunud sajand on kaasa toonud ümberkujundatud globaalse multipolaarse maailmakorralduse, kus Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas toimuvad protsessid vajavad järjest rohkem tähelepanu. Veelgi enam, globaalse vastastikuse sõltuvuse keskkonnas on äärmiselt vajalik analüüsida ja hinnata Aasia ja Vaikse ookeani piirkonnas tegutsejate muu maailmaga koostoimimise mudeleid. Väljaanne ilmub 2015 aasta kevadel Ashgate kirjastuse sarjas Rethinking Asia and International Relations