line line line

Maaeluministeerium

Maaeluministeeriumis on kooskõlastamisel välissuhtluse põhijooned, milles üheks oluliseks eesmärgiks on tõstetud kaubandusalase koostöö edendamine. Eesmärgiks on seatud uute turgude leidmine kasvavale ekspordile, eriti toodete osas, kus Eesti isevarustuse tase on oluliselt ületatud.

2015. aasta alguses täiendati tegevuskavaga 2011. aastal sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumit Hiinaga. Põllumajandus-ja kalandussektor on olnud aktiivsed osalema EAS-i toel messidel Hiinas (Ningbo 2014, Kanton 2015). Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga on kala-ja piimatooted jõudnud Jaapani turule, millel tarvis on valmistatud piimatooteid tutvustav voldik. Ka Eesti sprotid on leidnud seal tänuliku tarbija. Koostöös Jaapani ametivõimudega toimus 2015. Aastal Harjumaa kalandusseltsi liikmetele koolitus söögikala väärindamisest Hokkaido saarel. Eesti Taimekasvatuse Instituut ja Liaoningi Põllumajandusteaduste akadeemia uuendasid 2015. aasta mais koostöölepet. Selle järgi toimub pooltele huvi pakkuva aretusmaterjali vahetus, vastastikune teadlaste koolitus ja ühine osalemine Euroopa teadusprojektides.

Maailuministeeriumi eestvõttel ning toidusektori organisatsioonide kaasabil koostatud Eesti toidu tutvustamise ja müügiedendamise kava “Eesti toit 2015-2020” raames planeeritakse käesolevaks aastaks Jaapani ja 2016. aasta kevadel  Hiina suunal kontakt-ja promotsiooniüritusi. Välisriiklike promotsiooniürituste eesmärgiks on suurendada Eesti toidu ja toidukultuuri tuntust välistarbijate seas ja seeläbi aidata kaasa Eesti toidu ja toidutoodete tutvustamisele ning müügi-ja ekspordiedendamisele. Ettevõtmiste sisuks on lisaks ka laiema avalikkuse ja ajakirjanduse huvi äratamine ning kontaktide ja koostööpartnerite leidmine. Sündmusi koordineeritakse koostöös välisesindustega ning sektori ettevõtteid ühendavate katuseorganisatsioonidega.

Koostöös Eesti saatkonnaga Pekingis on loodud kontaktid ka Vietnami Põllumajandusministeeriumiga valmistamaks ette võimalikku Eesti toodangu eksporti. Eesti tootjad on veel huvi avaldanud oma toodete müügi vastu Sri Lankal, Malaisias, Myanmaris, Indoneesias ja Filipiinidel.

Ametkondade vaheliste lepingute sõlmimisel on enim saavutatud Hiina Rahvavabariigiga. Eesti Põllumajandusministeeriumi ja Hiina Rahvavabariigi Põllumajandusministeeriumi vahel on sõlmitud 2011. aastal vastastikuse mõistmise memorandum. See on aluseks Eesti ja Hiina vahelisele koostööle põllumajandusvaldkonnas. Lisaks sõlmiti selle alusel 2015. aasta jaanuaris Eesti Põllumajandusministeeriumi ja Hiina Rahvavabariigi  Põllumajandusministeeriumi vahel tegevuskava 2015-2016. Selle kohaselt on tegevuskava elluviimiseks asutatud ka Hiina-Eesti põllumajanduskoostöö grupp, mille esimene kohtumine peaks aset leidma 2015. Aasta sügisel. Tegevuskava alusel lepiti kokku edendada põllumajandustoodete kaubanduse, teaduse ja tehnoloogia alast ning toiduohutuse alast koostööd. Ettevalmistamisel on vastastikuse mõistmise memorandum toidukaupade impordi ja ekspordiga seotud toiduohutuse küsimustes Hiina Toidukontrolli Agentuuri, Veterinaar-ja Toiduameti ja Maaeluministeeriumi vahel.

Maaeluministeerium osaleb aktiivselt Hiina ja Kesk-ja Ida-Euroopa riikide vahelise koostöö mehhanismi kohtumistel. Selle raames otsustati 26.juunil 2015 asutada Sofias, Bulgaarias Hiina ja KIE riikide Põllumajanduskoostöö Edendamise Assotsiatsioon, millel on koordineeriv roll ja eesmärk suurendada kaubavahetust ja põllumajandusalast koostööd. Assotsiatsiooni üheks ülesandeks on luua ka laiaulatuslik platvorm ettevõtetele kontaktide vahetamiseks ja koostööprojektide ellu kutsumiseks.