line line line

Rahvusvaheline Kaitseuuringute keskus

Rahvusvahelise Kaitseuuringute keskuse eesmärk on arendada Atlandi-üleses kogukonnas strateegilist mõtlemist Balti ja Põhjala riikide julgeolekuprobleemide üle, mis kätkevad nii sõjalist kui ka küber- ja energiajulgeolekut ning samuti ühiskonna sidususe ja toimepidevusega seotud küsimusi.

Aasia suunal on Kaitseuuringute keskuse huvi ja tegevused järgnevad:

Analüütiline tegevus Aasia suunal eelkõige Afganistanis toimuvate sündmuste analüüsile ja võimalike arengute hindamisele.

Selles kontekstis ja laiemas Aasia julgeolekukontekstis on keskuse jaoks huvipakkuvad sõjalis-poliitilised arengud ka Pakistanis, Indias ja Iraanis:

India-Pakistani suhted on paljuski Afganistanis toimuva konflikti ja 2004. alanud Talibani taassünni taga.

Lisaks Pakistanile on Iraan ja India samuti väga huvitatud Afganistani tulevikust ja eriti Iraan püüab seda igati mõjutada.

Muudest riikidest, kelle tegevus Afganistani suunal meile võiks huvi pakkuda. Siinkohal saab esile tõsta Hiina.