line line line

Ülo Valk

Professor Ülo Valk on uurinud rahvapärase hinduismi kohalikke vorme: Tamil Nadu külajumalatega seotud folkloori ja rituaalseid praktikaid, Assami kohapärimust ja usundilist rahvajuttu, rahvapärast maagiat ja mütoloogiat – peamiselt žanriteoreetilisest, ühiskondlikust ja religiooniajaloolisest aspektist.

Ülo praegused uurimisteemad käsitlevad Silghati Kāmāhyā jumalanna templilegende ja pühak Madhavadeva sünnikohaga seotud Assami rahvajutte ning nende pärimuste sotsiaalset kõlapinda. Ülo on ka institutsionaalse uurimisteema „Traditsioon, loovus ja ühiskond: vähemused ja alternatiivsed diskursused“ (2013-2018) vastutav täitja.

Ülo Valk on Tartu Ülikooli Eesti ja võrdleva rahvaluule osakonna juht.

Ülo Valk Eesti Teadusinfosüsteemis