line line line

Alexander Horstmann

alexinverloseAlexander Horstmann on Tallinn Ülikooli Humanitaarteaduste instituudi Kagu-Aasia uuringute dotsent. Tema peamisteks valdkondadeks on pagulasuuringud, humanitaarsus ning riigi-ühiskonna vahelised suhted Kagu-Aasias ja Edela-Hiinas. Lisaks sellele on ta huvitatud religiooni ja poliitika küsimustest, multikultuurilisusest ja inimõigustest.

Alexander on suurema aja oma elust veetnud Kagu-Aasias, Jaapanis ja Hiinas välitööd tehes, jagades Kagu-Aasia, Jaapani ja hiljuti ka Hiina inimeste igapäeva elu ja poliitikat. Ta on huvitatud riigi-ühiskonna vahelistest suhetest Aasias, keskendudes Kagu-Aasia maismaale, peamiselt Taile ja Myanmarile. Ta räägib puhtalt tai keelt ja oli aastatel 2011- 2013 külalislektor Tais, Mahidoli Ülikooli doktorikoolis, kus õpetas multikultuurilisi uuringuid ning juhendas doktorante.

Alxexandri eesmärk on arendada kodanikuühiskonda ja sellega koos inimõigusi, seista rahu tagamise eest ning edendada kultuuride vahelist dialoogi. Viimastel aastatel on Alexander Horstmann keskendunud välivalla struktuuridele, religioossele sallimatusele, tõrjutuse ja diskrimineerimise poliitikatele, pagulaskriisile ja humanitaarabi teemadele.

Alexander Horstmann Eesti Teadusinfosüsteemis