line line line

Eiki Berg

Eiki Berg on Tartu Ülikooli rahvusvaheliste suhete professor.untitled2

Tema uurimisteemade hulka kuuluvad kriitiline geopoliitika, identiteedipoliitika, piirid ja piiritlemised, setsessioon ja võimu jagamine, territoriaalsus, legitiimsus ja suveräänsusküsimused vaidlustatud poliitilistes üksustes. Ida- ja Kagu-Aasias pakuvad Eikile erilist huvi mandri-Hiina ja Taiwani suhted.

Ta on olnud kaasautoriks järgmistel teostel: Routing Borders Between Territories, Discourses and Practices (koos Henk van Houtum’iga, Ashgate, 2003), ning Identity and Foreign Policy: Baltic-Russian Relations and European Integration (koos Piret Ehiniga, Ashgate, 2009); lisaks veel autor mitmetes tunnustatud rahvusvahelistes ajakirjades Journal of Baltic Studies, Geopolitics, Political Geography, Cooperation and Conflict, Global Society, Space and Polity, Europe-Asia Studies, Regional and Federal Studies, Tijdschrift voor economische en sociale geografie, The Journal of Communist Studies and Transition Politics, Nations and Nationalism, Journal of International Relations and Development, International Spectator.

Aasiaga seotud projektid:
Eiki loeb Tartu Ülikoolis loengukursust: Ida-Aasia julgeoleku sõlmpunktid
Samuti on Eiki kirjutamas teadusartiklit teemal: “Will the Improved Cross-strait Relations Lead to the Legitimisation of ‘One China Policy’?”

Eiki Berg Eesti Teadusinfosüsteemis