line line line

Kalli Kulla

KalliKulla photoKalli on alates 2005. aastast tegelenud tänapäeva Hiina ettevõtlus- ja majanduskeskkonda ja ühiskonda puudutavate teemadega. Kallil on magistrikraad (MSc) Londoni Ülikoolist (School of Oriental and African Studies), kus ta 2011 aastal lõpetas Rahvusvahelise juhtimise eriala Hiina suuna tunnustusega – distinction. Varasemalt on ta õppinud Hiina kultuurilugu ja keelt ning tegelenud Hiina kaasaegset ühiskonda puudutavate teemadega Tallinna Ülikooli Eesti Humanitaarinstituudis ja Xiameni ning Renimini Ülikoolis Hiina Rahvavabariigis.

Alates aastast 2014 õpib ta Tallinna Ülikoolis Kultuuride uuringut õppekaval kultuurigeograafia suunal doktorantuuris. Oma doktoritöös keskendub Kalli Hiina väikeettevõtjate ja kaubitsejate igapäevasele majandustegevusele Laoses. Kallit huvitavad Hiina ja Kagu-Aasia majanduspoliitilised suhted, erinevad sotsiaalmajanduslikud arengud Hiinas ja Kagu-Aasias, Hiina geopoliitiline diskursus Kagu-Aasias, tööjõuliikumine, migratsioon  ja rahvastikumuutused. 2014. aasta sügisel alustas Kalli loengukursuste lugemist Tallinna Ülikoolis.

Arendus- või rakendusprojektid:
01.01.13–31.12.15 SEATIDE — Integration in Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics and Exclusion AU/713 European Commission’s 7th Cooperation Programme

10.01.2014 – 31.08.2015 Aasia Uuringute Keskus Eestis teadusassistent Tallinna Ülikoolis

25.04.2014 konverents ‘Multiple Lives of Democracy: from Europe to Asia Pacific’, Tallinna Ülikool – korraldaja

Kalli Kulla Eesti Teadusinfosüsteemis