line line line

Karin Dean

Minu piltKarin Dean (PhD) elas ja töötas 1995-1996 Hiinas, 1996-2007 Tais (sh õppides 1999-2003 doktorantuuris Singapuri Ülikooli geograafiaosakonna), ning alates 2007. aastast periooditi Vietnamis; alates 2007. aastast õpetab ja tegeleb ta teadustööga Tallinna Ülikoolis. Kogu Karini teadustöö, alates doktoritööst, toetub etnograafilistele välitöödele valdavalt Myanmari (Birma) piiriüleste vähemusrahvuste hulgas Myanmaris, Hiinas ja Tais. Myanmari relvastatud vastupanu osutavaid vähemusrahvuste gruppe vahendas ta 2002-2006 ka Genfis baseeruvale organisatsioonile The Henry Dunant Centre for Humanitarian Dialogue ja osaliselt ÜRO Myanmari erisaadikule Razali Ismailile Kuala Lumpuris.

Poliitgeograafina huvitub ja jälgib Karin jooksvalt Kagu-Aasia poliitilisi arenguid, sh suhteid Hiinaga. Teda huvitavad Kagu-Aasia riikide ja ühiskondade vahelised suhted, erinevad sotsiaalsed või poliitilised arengud ja protsessid nagu linnastumine, inimeste mobiilsus, kodanikuühiskond, üleilmastumine, erinevad võrgustikud, riiklikud diskursused. Teadustöö võtmesõnadeks on piirid ja piirialad, geopoliitika, võim, vähemusrahvused, identiteedipoliitika, territoriaalsus. Teadustöös rõhutab Karin kohalike praktikate ja paikade olulisust teooriate püstitamisel. 2013. aastal ilmus Karinilt mahukas eestikeelne raamat “Kagu-Aasia riigid, rahvad ja ühiskonnad.”

Projektid

Teadusprojektid

 

– „Integration in Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion“, Euroopa Liidu 7. raamprogrammi projekt (2013-2015) – K.Dean on TLÜ-poolne koordinaator

– „Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid“, Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimistoetus (IUT), projektijuht H.Palang (2013-2018) – K.Dean osaleb vanemteadurina Kagu-Aasia teemadel

– „Võim, võrgustikud ja identiteedid Birmas/Myanmaris üleilmastumise mõju all“, Eesti Teadusfondi projekt, projektijuht ja vastutav täitja K.Dean (2011-2012; 2013 integreeritud H.Palangu IUT-i)

– „Kultuurilise paradigma muutused sekundaarse moderniseerumise tingimustes“, sihtfinantseeritud projekt (SF), projektijuht R.Raud (2008-2012) – K.Dean osales vanemteadurina Kagu-Aasia teemadel

Arendus- või rakendusprojektid:

 

– “TLÜ, TÜ ja TTÜ ühismoodul: Aasia ühiskonnad, majandus ja poliitika” (2010-2015) – projektijuht

– TLÜ, RÜ ja TTÜ ühisprojekt „Aasia Uuringute Kompetentsikeskuse loomine ja Aasia-suunalise teadustöö arendamine“ (2014-2015) – projektijuht

– Lepinguline uurimus Riigikogu Kantselei tellimusel (TLÜ Riigiteaduste Instituudis) „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitused Eestile“ (2011) – kirjutas Kagu-Aasia osa

– Konverents “Multiple Lives of Democracy: from Europe to Asia Pacific”, Tallinna Ülikool, 25.04.2014, korraldaja

 Karin Dean Eesti Teadusinfosüsteemis