line line line

Margis Talijärv

Margis on Waseda Ülikooli Jaapani kirjanduse õppetooli doktorant. Tema doktoritöö võtmeküsimusteks on sugu, keha, võim ja ideoloogia 20. sajandi esimese poole jaapani kirjanduses.

Margis on alates 2011. aastast õppinud Tōkyōs Waseda Ülikoolis. 2015. aastal astus ta Waseda Ülikooli doktorantuuri. Varasemalt on ta õppinud jaapani keelt, kultuuri ja kirjandust Eesti Humanitaarinstituudis (lõpetanud 2010) ja Waseda Ülikooli jaapani kirjanduse õppetooli magistrantuuris (lõpetanud 2014). Tema magistritöö teemaks oli soorollide ja naise kujutamine Dazai Osamu loomingus Teise maailmasõja ja liitlaste okupatsiooni ajal. Oma doktoritöös loodab ta sama teemaga jätkata, uurides seoseid ilukirjandusliku keha, soorollide ning valitseva ideoloogilise diskursuse ja ajalookäsitluse vahel.

Lisaks kirjandusele on Margis huvitatud Jaapani ajaloost ja poliitikast, samuti tegeleb ta tõlkimisega. Tema tõlkes on ilmunud Dazai Osamu romaan „Inimeseks kõlbmatu“, Murakami Haruki novellikogu „Elevant haihtub” ja romaan„1Q84“.