line line line

Tiia Vissak

Tiia Vissak (majandusdoktor) on TÜ Majandusteaduskonna vanemteadur. Tema peamisteks uurimishuvideks on rahvusvaheline ettevõtlus, ettevõtete lineaarne ja mittelineaarne rahvusvahelistumine, võrgustikud ja strateegilised liidud ja kiiresti arenevad riigid (sh Hiina). Ta on avaldanud üle 150 teadustöö, sh ajakirjades International Business Review, Journal of International Entrepreneurship, Transformations in Business & Economics, Qualitative Report, Journal of East-West Business, Japanese Journal of Administrative Science ja Journal of Euromarketing, samuti rahvusvaheliste kirjastuste – nt Emerald, Routledge, Palgrave, Haworth Press, Edward Elgar ja Springer – raamatutes ning osalenud aktiivselt uurimisprojektides. Ta on õpetanud TÜ-s rahvusvahelist majandust alates 1998. aastast.

Projektid

Rahvusvahelistumise protsessid: tüpoloogia, esinemissagedus ja mõjutegurid

Ettevõtete rahvusvahelistumise roll ja sisend-väljund seosed Eesti majanduse arengus

Rahvusvahelistumise mõju ettevõtete innovaatilisusele

Tiia Vissak Eesti Teadusinfosüsteemis