line line line

Tõnu Roolaht

Tõnu Roolaht UUSTõnu Roolaht on Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse dotsent ja vanemteadur. Tema teadustöö on seotud innovatsioonipoliitikaga, jätkusuutliku ettevõtlusega ning välisomanduses ettevõtete rolliga. Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas õpetab ta rahvusvahelist ettevõttemajandust, innovatsiooni juhtimist, operatsioonide ja protsesside juhtimist ning tarneahela juhtimist. Nende ainete raames on leidnud olulisel määral käsitlemist Aasia regiooni esiletõus ja muutuv roll tootmissuhetes ning sealsed kultuurieripärad ja religioosne kontekst sihtturu keskkonna mõjuritena

Projektid

Rahvusvahelistumise protsessid: tüpoloogia, esinemissagedus ja mõjutegurid

Ettevõtete rahvusvahelistumise roll ja sisend-väljund seosed Eesti majanduse arengus

Rahvusvahelistumise mõju ettevõtete innovaatilisusele

Tõnu Roolaht Eesti Teadusinfosüsteemis