line line line

Triinu Ossinovski

Triinu OssinovskiTriinu Ossinovski on alates 2005. aastast tegelenud Ida- ja Kagu-Aasia poliitika ning ühiskonnateaduste teemaga. 2011. aastal kaitses ta Tallinna Ülikoolis Lähis-Ida ja Aasia kultuuriloo õppetoolis magistritöö teemal “Indigenous Peoples in Eastern Zomia: Sovereignty in Modern World System of Nation-States”. Varasemalt on ta õppinud Aasia poliitikat, ajalugu ja kaasaegseid ühiskondasid nii USAs (Oglethorpe University) kui ka Soomes (University of Helsinki).

Alates 2011. aastast õpib ta Tallinna Ülikoolis doktorantuuris, seda Kultuuride uuringute õppekaval, kultuurigeograafia suunal. Oma doktoritöös keskendub ta Birma/Myanmari Shani vähemusrahvusgrupi kodanikuühiskonnale, nende võrgustikele ja poliitilistele ambitsioonidele. Alates 2014. aasta kevadest on Triinu Tallinna Ülikoolis Aasia uuringute õppekava raames lugenud ka Kagu-Aasia piirkonnale keskenduvaid loengukursusi.

Teadusprojektid:
SEATIDE — Integration in Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics and Exclusion AU/713 European Commission’s 7th Cooperation Programme 01.01.13 – 31.12.15

Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid, Eesti Teadusagentuuri institutsionaalne uurimistoetus (IUT), projektijuht H.Palang (2013-2018) – Triinu Ossinovski osaleb doktorandina Kagu-Aasia teemadel

Võim, võrgustikud ja identiteedid Birmas/Myanmaris üleilmastumise mõju all, Eesti Teadusfondi projekt, projektijuht ja vastutav täitja K. Dean (2011-2012; 2013 integreeritud H. Palangu IUT-i)

Arendus- või rakendusprojektid:
01.01.2014 – 31.08.2014 Tallinna Ülikooli Aasia koostööklaster – projektijuht

25.04.2014 konverents “Multiple Lives of Democracy: from Europe to Asia Pacific”, Tallinna Ülikool – kaaskorraldaja

01.06.2014 – 31.12.2015 MTÜ Mondo projekt “Eesti ekspertide panus arengukoostöös”, Eesti ekspertide lähetamine Birma organisatsiooni the Rural Development Foundation of Shan State (RDFSS) juurde – ekspert projekti juures

Triinu Ossinovski Eesti Teadusinfosüsteemis