line line line

AUKE külalisteadlased

Dr James Gomez, Dr Catherine Earl, Dr Pavin Chachavalpongpun, Dr Nikita Chiu, Dr Dong Hyeon Jung

Dr James Gomez – Tallinna Ülikool, veebruar 2015Dr.James

Dr James Gomez on endine Singapuri opositsioonijuht, kes 2015 aastal baseerub Zhuhais asuvas Beijing Normal University ja Hong Kong Baptist University poolt rajatud kolledžis United International College. Ta on töötanud nii Austraalias, Jaapanis, Malaisias, Singapuris, Rootsis kui Tais erinevates ülikoolides, mõttekodades ja mittetulundusühingutes. Interneti tõhusa kasutamise eest poliitilises kommunikatsioonis on ajakiri Asiaweek nimetanud Jamesi üheks Aasia 50-st kõige mõjuvõimsamast suhtlejast ning Newsweek Aasia teerajajaks.

James on 2015 aasta veebruaris Tallinna Ülikooli külalisteadlasena lugemas kursust ‘New Media and Politics in Southeast Asia’. Loengukursus uurib, kuidas kodanikuühiskonna grupid, erakonnad ja eraisikud Kagu-Aasias kasutavad alternatiivseid sotsiaalmeediakanaleid, kuidas seeläbi mõjutatakse rahvastiku poliitilist osalust ning kuidas käib võitlus sotsiaalmeedia kontrolli üle. Varasemalt on James külastanud Tallinna Ülikooli 25.04.2014 toimunud konverentsi ‘Multiple Lives of Democracy: from Europe to Asia-Pacific’ raames. Jamese konverentsiettekannet ‘New Media and General Elections: Democratic Developments in Malaysia and Singapore’ on võimalik järele kuulata SIIT.

Dr Catherine Earl – Tallinna Ülikool, jaanuar-mai 2015

Catherine Earl

Dr Catherine Earl (Federation University Australia), sotsiaalantropoloog, on õpetanud ülikoolides Austraalias (Monash University, Victoria University)  ja Vietnamis (Vietnam National University) ning saanud õpetamisviisi eest mitmeid autasusid. Tema doktoritöö (2008) uuris kaasaegse Vietnami linnade jõukama keskklassi tekkimist, tuginedes 15 kuud kestnud välitöödele Ho Chi Minhi linnas. Uurides maalt linna asunud haritud naiste eluteed, näitab uurimus – ja tema hiljuti avaldatud raamat Vietnam’s New Middle Classes: Gender, Career, City (NIAS Press, 2014) – kuidas linnastumine on Vietnamis (aga ka mujal Kagu-Aasias) esile kutsunud muutused mitte ainult maa- ja linnaelus, vaid ka traditsioonilistes soorollides. Catherine uurib hetkel megalinnade elukeskkonda kiirestiareneva Ho Chi Minhi linna näitel, samuti huvitab teda laste ja noorte saatus Kagu-Aasia konfliktipiirkondades ja diasporaakogukondades.

Catherine loeb kevadsemestril 2015 Tallinna Ülikoolis kahte loengukursust:
Loengukursus ‘Middle Class Southeast Asia’ käsitleb Aasia sajandiks nimetatud 21.sajandil toimunud keskklassi tõusu Kagu-Aasia riikides ja võrdlevalt globaliseeruvas maailmas laiemalt. Põhifookus on keskklassi poliitilisel, sotsiaalkultuurilisel ja majanduslikul käitumisel ja rollil Kagu-Aasia riikide jõukuse kasvus.
Loengukursus ‘Writing Identities’ aitab tudengitel arendada oma kirjutamisoskusi kultuuri ja identiteetide teemal ning analüüsida etnograafilisi tekste.

Dr Pavin Chachavalpongpun – Tallinna Ülikool, aprill 2015

Pavin-PicDr Pavin Chachavalpongpun on kõrgelthinnatud Tai dissident, häälekas ja aktiivne sotsiaalmeediat kasutav Tai ühiskonnategelane, keda Facebookis jälgib üle 75 000 isiku nii Tais kui rahvusvaheliselt ning kes hetkel baseerub Kyoto Ülikoolis Kagu-Aasia uuringute keskuses. Pavin on mitme raamatu autor  (A Plastic Nation: The Curse of Thainess in Thai-Burmese Relations; Reinventing Thailand: Thaksin and His Foreign Policy). Tema doktorikraad politoloogias (2002) pärineb Londoni Ülikoolist (School of Oriental and African Studies).

Pavini on aprillis 2015 Tallinna Ülikooli külalisteadlasena lugemas kursus ‘Southeast Asian states andsocieties: contestations in transformed politics’. Loengukursus annab hea ülevaate ja põnevat siseinfot tänaste Kagu-Aasia riikide poliitilise korralduse, ühiskondlike väärtuste ja väljakutsete, ning demokraatia erinevate vormide nagu Twittemocratisation, diststiplineeritud demokraatia, ‘demokraatiat pooldav’ autoritaarsus, ja palju muud kohta. Varasemalt on Pavin külastanud Tallinna Ülikooli 25.04.2014 toimunud konverentsi ‘Multiple Lives of Democracy: from Europe to Asia-Pacific’ raames. Pavini konverentsiettekannet ‘Media, Political Crisis and Democracy: The Case of Thailand’ on võimalik järele kuulata SIIT.

Dr Nikita Chiu – Tallinna Tehnikaülikool, veebruar-august 2015

Nikita_smallerDr Nikita Chiu on endine Hongkongi Hiina Ülikooli Hiina välispoliitika lektor. Ta omandas oma magistri ja doktorikraadi Šveitsis, Genfi Graduate Institute of International and Development Studies juures, ja oli külalisteaduriks Dublinis, Trinity College’s. Ta valiti 2012 aastal Ernst Mach’i stipendiaadiks viimaks läbi Austria teadus-, teadusuuringute ja majandusministeeriumi poolt rahastatud uurimistööd Austria pealinnas Viinis. Dr. Chiu uurimisteemad hõlmavad globaalset valitsemist, linnadevahelisi ja rahvusvahelisi suhteid, tuumarelva leviku tõkestamist ja desarmeerimist, energia- ja julgeolekupoliitikat, uimastikontrolli ning Hiina osalemist rahvusvahelistes režiimides. Käesoleval ajal õpetab ta Tallinna Tehnikaülikoolis magistrantidele kursust Hiina integreerumisest rahvusvahelisse kogukonda.

Dr Dong Hyeon Jung – Tallinn Tehnikaülikool, september-detsember 2014

Korean_researcher-DongDr Dong Hyeon Jung on Pusani Riikliku Ülikooli (Korea Vabariik) majandusteaduskonna emeriitprofessor. Ta on töötanud samas ülikoolis erinevatel ametikohtadel: õppeala prodekaan, rahvusvaheliste suhete talituse juhataja, rahvusvaheliste regionaaluuringute instituudi direktor. Dr Jung on olnud külalisprofessoriks Ameerika Ühendriikide ülikoolides (University of Notre Dame ja Northeast Missouri State University, praegune Truman State University) ja kahes suuremas India ülikoolis – Delhi Ülikoolis ja Jawaharlal Nehru Ülikoolis. Ta on õpetanud külalisprofessorina erinevaid kursuseid Korea ja Aasia ja Vaikse Ookeani piirkonna majandusest.

Dr Jung viib TTÜ rahvusvaheliste suhete instituuti külalisteadurina läbi uurimistööd teemal “The management of finance and economic development of South Korea: with a focus on the changes after 1997 Asian Crisis”. TTÜ-s viibimise ajast pärineb Dong Hyeon Jung artikli “An assessment of Government-guided economic growth model: merits and de-merits. The Case of Korea”, mis ilmub 2015 aastal rahvusvaheliste suhete instituudi Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna uuringute keskuse teaduskogumikus “Asia Pacific Studies: New Perspectives”. 22. oktoobril 2014 viis Dr. Jung läbi teadusseminari Korea majanduskasvu mootoritena nähtud ärikonglomeraatidest – Chaebol (“Debates on Debates on Korean Chaebol“). Seminari videosalvestuse leiab SIIT.