line line line

26.01.2015 professor Adam Fforde ‘Kes ohjab turumajandust Vietnamis?’

26. jaanuaril peeti Tallinna Ülikoolis esimene loeng AUKE loengusarjast ‘Aasia Arengud’.
Loengusarja avaloengu pidas professor Adam Fforde (Victoria Ülikool, Austraalia) teemal ‘Kes ohjab turumajandust Vietnamis?‘ :

Kommunistliku Partei juhitud Vietnamis kasvas majandus kuni 2013.a.-ni keskmiselt üle 6 protsendi aastas. Suurem osa Vietnami majanduspoliitilisi analüüse on seisukohal, et majandusreformid – mida on nimetatud uuenduse ajajärguks ja võrreldud tihtipeale ka Nõukogude Liidu perestroikaga – said alguse Vietnami Kommunistliku Partei 6.kongressil 1986.a.-l. Oma ettekandes näitab Professor Adam Fforde, kuidas majandusreformid (tuntud ka vietnamikeelse nimetusega doi moi) ei olnud mitte Kommunistliku Partei teadliku poliitika tulem – parteil puudus selleks vastavasisuline võim – vaid kuidas juba enne doi moi-d olid kommertsialiseerunud just riigiettevõtted. Ettekandes lahkab Prof Fforde Vietnami sisemajanduspoliitikat, rääkides praegusest majanduskriisist ning Vietnami Kommunistliku Partei võimu kahanemisest.

Loeng oli inspireeritud ja tugines uurimistööle, millest professor Fforde on kirjutanud artiklis Post-Cold War Vietnam: stay low, learn, adapt and try to have fun – but what about the party?  Loengule järgnes vabas vormis arutelu professor Ffordega. 

ffordeProfessor Adam Fforde töötab Victoria nimelises Strateegiliste Majandusuuringute Instituudis Victoria ülikoolis. 1978-1979 õppis ta Hanoi Ülikoolis Vietnamis ja kaitses oma PhD kraadi 1982.a.-l, keskendudes põllumajanduslikele kooperatiividele Põhja-Vietnamis. 1983-87 oli Professor Fforde järeldoktorantuuris ja alates sellest ajast on ta ühendanud akadeemilise töö konsulteerimisega, keskendudes nii Vietnamile kui ka riikide ülemineku- ja  arenguprobleemidele üldisemalt. Ta on töötanud konsultandina paljude arenguprojektide juures Vietnamis, mis võimaldas tal erinevate poliitikate valjatöötamise ja rakendamise  juures osaleda pikki perioode. Praegu keskendub Professor Fforde tänapäeva Vietnami sotsiaalmajandusliku ajaloo uurimisele. Tema viimati avaldatud Vietnamile keskenduv raamat kannab nime Vietnamese State Industry and the Political Economy of Commercial Renaissance: Dragon’s tooth or curate’s egg? (Oxford: Chandos 2007). Tema viimased arengu-uuringute alased raamatud on Coping with facts – a skeptic’s guide to the problem of development (Kumarian Press 2009) ja Understanding development economics – its challenge to development studies (Routledge 2014). Lisaks on Prof Ffordel valmis käsikiri Reinventing development: managing diversity and complexity.