line line line

Tallinna Ülikool

tallinnaukTallinna Ülikooli humanitaarteaduste instituut (TÜHI) pakub Eestis ainsat tervikuna Aasia uuringute kraadiõpet alates 1991. aastast. Aasia uuringute õpetamist alustati tollases Eesti Humanitaarinstituudis (EHI). Täna pakutakse Aasia uuringute õppekavasid nii bakalaureuse, magistri kui ka doktoriõppe tasemel (viimast osana kultuuride uuringute õppekavast).

Aasia uuringute akadeemilises suunas õpetatakse järgmisi keeli: jaapani, hiina, türgi, araabia.

Aasia teema on esindatud paljudes teadus- või rakendusprojektides:

Euroopa Komisjoni 7. raamprogrammi projekt „Integration in Southeast Asia: Trajectories of Inclusion, Dynamics of Exclusion“ (2013-2015) uuris sotsiaalpoliitilisi arenguid erinevates Kagu-Aasia riikides. EHI osales projektis ühena kümnest partnerist, kellest 5 asuvad Euroopa Liidu ja 5 Kagu-Aasias.

Riiklikult toetatud projekt „Kultuurimuutused: tähendusloome teoreetilised väljad ja mehhanismid“ (2013-2018)
Riiklikult toetatud projekt „Võim, võrgustikud ja identiteedid Birmas/Myanmaris üleilmastumise mõju all“ (toimus 2011-2013)
Riiklikult toetatud projekt „Kultuurilise paradigma muutused sekundaarse moderniseerumise tingimustes“ (toimus 2008-2012)

Endine Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut on koos Eesti Tuleviku-uuringute Instituudiga osalenud järgmistes Aasia teemalistes lepingulistes uurimustes:

Riigikogu Kantselei tellitud „Välispoliitilised strateegiad Aasia suunal: teiste riikide kogemus ja soovitused Eestile“ (RU/7011) / J.Käkönen / toimus 2011
Riigikogu väliskomisjoni tellitud „Eesti Aasia-suunaline võimekus avalikus sektoris ja ettevõtete ootused“ (TP/6514) / E.Terk / 2014

TLÜ-s asub alates 2010. aastast Konfutsiuse Instituut, hiina keele ja kultuuri keskus, mille peakorteriks on Rahvusvaheline Hiina Keele Nõukogu (Hanban). Maailmas on 360 Konfutsiuse Instituuti, võrgustik, kuhu ka TLÜ ainsa Eesti ülikoolina kuulub. Konfutsiuse Instituut pakub aktiivselt hiina keele kursusi kõigile huvilistele algajatest edasijõudnuteni. Lisaks on võimalus Konfutsiuse Instituudi kaudu teha Hiina keele tasemetesti HSK, mille analoogideks inglise keeles on TOEFL ja IELTS.

Tallinna Ülikoolil on institutsionaalsed koostöösidemed järgmiste Aasia riikidega, milles on sõlmitud ülikoolidevahelisi koostööleppeid, millega toimub õppejõudude-teadlaste ja üliõpilasvahetus:

Jaapan (Waseda Ülikool, Tsukuba Ülikool, Yamagata Ülikool, Gakushuin Kolledž);
Lõuna-Korea (Kyung Hee Ülikool, Ajou Ülikool, Kyngpook Ülikool);
Hiina RV (Guangxi Ülikool, Shanghai Ülikool, Hiina Kommunikatsiooniülikool);
Türgi (Istanbuli Ülikool, Kocaeli Ülikool);
Taiwan (Providence Ülikool, Chengchi Ülikool);
India

2013. aastal allkirjastas TLÜ liitumislepingu organisatsiooniga European Consortium for Asian Field Studies (GIP-ECAF), millega seoses TLÜ kuulub Euroopa ja Aasia teadusasutuste võrgustikku, mis omab Aasias keskusi järgmistes paikades: Bangkok, Beijing, Chiang Mai, Hanoi, Hong Kong, Ho Chi Minh, Jakarta, Kathmandu AAI, Kathmandu SAI, Kuala Lumpur, Kyoto EFEO, Kyoto ISEAS, New Delhi, Phnom Penh, Pondicherry, Pune, Saidu Sharif, Seoul, Siem Riep, Taipei, Tokyo, Vientiane, Yangon. Liitumisleping võimaldab TLÜ teadlastel kasutada võrgustiku tööruume, raamatukogusid ja akadeemilist-diplomaatilist kohapealset võrgustikku eelpool väljatoodud Aasia riikides.