line line line

MA tööd 2018/2019

SÜGIS

“Apostaasia kui kogukonna reetmine. Islamist lahkumise tagajärjed”, Maris Vahisalu

Juhendajad: Helen Geršman, PhD; Alexander Horstmann, PhD

Magistritöö uurib, kuidas mõtestatakse islamis apostaasiat, eesmärgiga jõuda jälile põhjustele, miks on islamist lahkumine tänase päevani taunitud ja mitmes islamiühiskonnas isegi kriminaalkorras karistatav. Töö toetub suures osas kasutatud kirjandusele, kuid autor viis läbi ka väikese välitöö eks-moslemite seas, kokku osales selles kuus inimest.

Apostaasia islamist on kriminaalkuritegu 27 tänapäeva islamiühiskonnas, neist 12 on see karistatav surmanuhtlusega. See sunnib apostaate oma vaateid varjama ning seetõttu on nende tegelikku arvu väga raske hinnata.

Tööst selgus, et apostaasia on väga laialdaselt mõistetav, mis tähendab, et selles võidakse süüdistada ka inimest, kes ei ole tegelikult islamist lahkunudki. Seetõttu on apostaasia süüdistuse saanud poliitiliseks relvaks, mida oma vastaste kõrvaldamiseks kasutada. Apostaadid ei saa end täiesti turvaliselt tunda ka sekulaarsetes riikides, kuna ka seal esineb nendevastaseid rünnakuid.

Tööst ilmnesid kolm peamist põhjust, miks on apostaasia laialdaselt hukkamõistetud:

*Kuna iga moslemi kohustuseks on kasvatada oma lastest head moslemid, siis toob apostaasia häbi ja alanduse ka apostaadi perekonnale.

*Apostaasias nähakse reetmist, kuna islamist taganemisega pööratakse selg tervele usukogukonnale ning senistele tõekspidamistele.

*Kardetakse, et kellegi lahkumine islamist võib panna ka teisi uskujaid oma pühendumuses kahtlema, mis võib viia juba rohkemate inimeste lahkumiseni.